Spracovanie dreva, drevené výrobky

Cena za krovy

Cena za krov - rezivo do dĺžky 6 metrov 350.- € m3

                  - každý ďalší pol meter dĺžky príplatok 10.-€  / t.j. 7 metrový hranol 385.-€ za m3/ ceny sú uvádzané bez Dph