História

História

V roku 2005 bol otvorený sklad reziva v Modre, k predaju reziva sme pridali služby ako rozvoz reziva, hobľovanie , impregnáciu a poradenské služby v oblasti tesárskych a klampiarskych prác.

Pred hospodárskou krízou v roku 2007 sme začali s po rezom  drevnej  hmoty /ihličnatej guľatiny/ čo nám umožnilo sa udržať na trhu a rozšíriť sortiment. Na sklade máme ako ihličnaté tak aj listnaté rezivo ako je dub, jaseň ,lipa ,javor.

Od roku 2008 sme začali so spracovaním odpadového reziva na výrobu drevnej biomasy.